Cookies & privacy
Deze website gebruikt cookies, omdat sommige functies anders niet werken. Deze cookies slaan geen persoonsgegevens op. Lees hier de Privacy Policy voor meer informatie.
Ik snap het

Btw-nummer

Op grond van e-commerceregelgeving ben ik verplicht om mijn btw-nummer permanent toegankelijk te maken voor elke bezoeker van mijn website. Ik zou dit graag willen doen, maar – zoals aan elke eenmanszaak –  heeft de Belastingdienst mij een btw-nummer toegekend dat bestaat uit mijn burgerservicenummer (BSN), met de toevoeging B01.

Het BSN is een zeer persoonlijk nummer dat verschillende registraties uit de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene verbindt. Dit betreft niet alleen registraties van de overheid, maar ook bijvoorbeeld in de gezondheidszorg. Gelet hierop, is het gebruik van het BSN zwaar gereguleerd en zijn er strenge beperkingen onder het toepasselijk recht met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Publicatie op een website is hiermee in strijd.

Het btw-nummer daarentegen is eerder van openbare aard. Toepasselijk recht verplicht ondernemers om hun btw-nummer op verschillende plaatsen te publiceren. Door een btw-nummer toe te kennen dat gelijk is aan het BSN, handelt de Belastingdienst in strijd met toepasselijk recht met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens. Ze dwingt burgers om hun BSN te openbaren buiten de daarvoor bestemde kringen.


De tekst op deze pagina heb ik met toestemming overgenomen van Isabelle Wárlám van → Wárlám Legal. Ik heb ‘m wel iets bewerkt.

Sinds 2016 procedeert Isabelle tegen de Belastingdienst voor een ander btw-nummer. Dit heeft indirect geleid tot het → werwerkingsverbod van de Autoriteit Persoonsgegevens uit 2018. In haar eigen procedure is in 2019 een → vonnis gegeven, waarin de rechtbank de staatssecretaris van Financiën gelast om haar uiterlijk op 1 januari 2020 een nieuw btw-nummer toe te kennen.


De strijd van Isabelle Wárlám heeft lang – 3 jaar! – geduurd, de Belastingdienst heeft zich tot de laatste zitting verzet. Maar het einde is in zicht, want binnenkort krijgen alle ondernemers een nieuw btw-nummer. Om precies te zijn vóór 1 januari 2020, volgens de overheid. → Lees maar.

Dat publiceer ik uiteraard meteen op mijn website.

Voor de goede orde: op mijn facturen vermeld ik altijd mijn btw-nummer; ik wil natuurlijk niet dan mijn klanten nadeel ondervinden van deze kwestie.

Let op!

Als je je apparaat in landscape-modus houdt (horizontaal), zie je meer!
Ik snap het